مار بوا

الان درست مثل یک مار بوآ که یک گوزن درسته را قورت داده روی مبل نشسته ام همه ی ظرف ها را شسته ام و حوصله ى رفتن تا پای کامپیوتر را هم ندارم .برای همین بر سازنده ی این گوشی رحمت می فرستم. هر کس سرش به کار خودش گرم است وباید تا ساعت نیم نصف شب صبر کنیم ببینیم این دفعه چه فوتبال عجیب وغریبی پخش خواهد شد. دیشب که کاملا خواب از سرم پرید و تا ساعت سه بیدارماندم و به جای سحری تخمه ی آفتاب گردان خوردم.

من از این همه سرعت عمل توی ساختن پیامک های مربوط به فوتبال برزیل در عجبم! 

/ 0 نظر / 27 بازدید