عمه

چند وقتی است که به پدیده ای به نام عمه فکر می کنم. من سه تا عمه داشتم که فقط یکی شان زنده است الان هم که تلفنی احوالش را پرسیدم گفت : این چند روزه عزراییل را جواب کردم و هنوز زنده ام.

من نمی فهمم کار های افراد چه ربطی به اون بنده ى خداها داره که در اولین فرصت همه اشتباهات را به ایشان حواله کرده و زنده و مرده ی عمه ها را به فیض می رسانند؟ !

آخه من خودم هم عمه ام شاید یک روز پسر برادرم داور فوتبال  بشود! 

/ 4 نظر / 31 بازدید
ریتا

زیاد نگران نباش! فقط کفاره ی گناهانت میشه! [چشمک]

mahtab

من هم در علتش مانده ام چه خوب که ادم عمه نداشته بتشد با اين اوصاف يا اصلا عمه نشود يا حداقل همسرش عمه نداشته باشد که راحت به فيض برساندشان که اين اثري نصيب من شده است

دل آرام

طفلی عمه ها... خیلی بی انصافیه...