مینا خانم

سلام مینا خانم

می دانم که خیلی وقت بود دلت می خواست یک لباس محلی داشته باشی.خیلی چیزهای دیگر هم هست که دلت می خواهد داشته باشی.چیزهایی که شاید ما به راحتی یا با کمی زحمت می توانیم برایت تهیه کنیم ولی نمی خریم یا بعداً می خریم بعضی چیزها هم اصلاً ممکن نیست.خیلی از خواسته هایت را هم زود برآورده می کنیم.بعضی وقت ها قانع می شوی و بعضی وقت ها هم اخم و گریه و قهر می کنی .

راستش را بخواهی من دوست دارم همه ی چیزهایی را که فکرش را می کنی برایت بخریم ولی زندگی این طوری نیست و باید بدانی که هر هوسی نباید برآورده شود و برای رسیدن به خیلی چیزهای خوب صبر کرد و زحمت زیادی باید کشید.دلم نمی خواهد چند سال دیگر هیچ چیز برایت هیجان انگیز نباشد و هر هدیه ای برایت بی مزه باشد.

مینا خانم

/ 2 نظر / 4 بازدید
فرزاد

سلام مهربان به روزم و مشتاق نیم نگاهی...[گل]

کاظم نزاد

سلام [گل] مینا رو که نمیدونم ولی من قانع شدم .[نیشخند]