یک انشا ی دیگر

 سپهر این انشا  را برای امتحان نوشته بود :

ما گاهی دیگران را نمی بینیم

یعنی به آنها فکر نمی کنیم وهر چه دلمان می خواهد انجام می دهیم.من هیچ وقت دوست ندارم این طوری باشم چون اگر باشم در آن دنیا باید جواب بدهم.دیگران را ندیدن گناه بزرگی است.فکر کنید یک روزیک کامیون بزرگ  شما را نبیند وزیر چرخ هایش له شوید.اسراییلی ها هم مردم فلسطین را نمی بینند وفقط دلشان می خواهد کشورشان را بزرگ کنند. حتی اگر فلسطینی ها زیر چرخ تانک هایشان له شوند. خدایا چشم اسراییلی هاراباز کن تا مردم فلسطین را ببینند.

/ 7 نظر / 9 بازدید
EtelaEieie Fogholade Mohem Va ... :

280 EtelaEieie Fogholade Mohem Va ... : Ba Estefade Az Groupe Jadid Va Estesnaiee Va Binazir Clip2Ni Mitavanid Gf VA Bf Morede Nazare Khod Ra Dar KootahTarin Zamane Momken Peida Konid Va Hmchenin Carte Sharje Rayegane IranCell DarYaft Namaieed.Har Chize Digary Az JOMLE FilterShekan VA Clip Va Film Va .. Ham ke Bekhahid Hast. Emtehanesh Majanist !!!!!!! Hargez Az Dast Nadahid Jahate Ozviat Dar Group Hatman Va Hatman Bar Rooie Linke Zir Click Namaieed ( Ozviat 10 Sanie Tool Mikeshad ) : http://mellat-group.blogfa.com/ 4544

EtelaEieie Fogholade Mohem Va ... :

540 EtelaEieie Fogholade Mohem Va ... : Ba Estefade Az Groupe Jadid Va Estesnaiee Va Binazir Clip2Ni Mitavanid Gf VA Bf Morede Nazare Khod Ra Dar KootahTarin Zamane Momken Peida Konid Va Hmchenin Carte Sharje Rayegane IranCell DarYaft Namaieed.Har Chize Digary Az JOMLE FilterShekan VA Clip Va Film Va .. Ham ke Bekhahid Hast. Emtehanesh Majanist !!!!!!! Hargez Az Dast Nadahid Jahate Ozviat Dar Group Hatman Va Hatman Bar Rooie Linke Zir Click Namaieed ( Ozviat 10 Sanie Tool Mikeshad ) : http://mellat-group.blogfa.com/ 1121

EtelaEieie Fogholade Mohem Va ... :

4464 EtelaEieie Fogholade Mohem Va ... : Ba Estefade Az Groupe Jadid Va Estesnaiee Va Binazir Clip2Ni Mitavanid Gf VA Bf Morede Nazare Khod Ra Dar KootahTarin Zamane Momken Peida Konid Va Hmchenin Carte Sharje Rayegane IranCell DarYaft Namaieed.Har Chize Digary Az JOMLE FilterShekan VA Clip Va Film Va .. Ham ke Bekhahid Hast. Emtehanesh Majanist !!!!!!! Hargez Az Dast Nadahid Jahate Ozviat Dar Group Hatman Va Hatman Bar Rooie Linke Zir Click Namaieed ( Ozviat 10 Sanie Tool Mikeshad ) : http://mellat-group.blogfa.com/ 699

معصومه مدیری دلشاد

خانم امینی عزیز روزت مبارک به یاد روزهای قشنگی که شما معلم جزیره رزن بودید.[لبخند] الهی همیشه زنده باشی خیلی دوستت دارم به یاد درس شیرین زیست شناسی

معصومه مدیری دلشاد

خانم امینی عزیز روزت مبارک به یاد روزهای قشنگی که شما معلم جزیره رزن بودید.[لبخند] الهی همیشه زنده باشی خیلی دوستت دارم به یاد درس شیرین زیست شناسی

رضاپارسی پور

سلام مژگان خانم...هر 2 تا انشا را خواندم و به یاد این ضرب المثل افتادم که: " تره به تخمش میره و حسنی به باباش " و یا به قول دامغانیها: " مالی که به صاحبش نره گرگش میخوره !! " منظورم اینه که چون شما به آشپزی علاقه دارید آقا پسر گل شما هم مثل شما کارش درسته.از طرف من حتما پیشانیشو ببوس.ممنونتم. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

عسل

زیبا ترین انشا ء بود که در زندگیم خواندم با این که کم بود ولی پر معنا بود.[گل][قلب][هورا][خجالت][خداحافظ]