انشای سپهر در مورد شب قبل از امتحان

محکم بر سر خود زدم اولین امتحان فردا بود آن هم چه امتحانی !؟تاریخ ومدنی!

[فکر نکنم سپهر از هیچ درسی به این اندازه بدش بیاید.]

با خود می گویم:" زود بجنب زمان بر خلاف توست."رفتم پشت میز نشستم وسعی کردم تکلیف شبم را با  تمام سرعت بنویسم.بدبختانه آن روز تکالیف زیاد بود ودوساعت تمام را پای تکالیف گذراندم.بعد رفتم که چند تا سوال تستی را جواب دهم چهل تا را در سی دقیقه زدم.ساعت پنج  بعد از ظهر بود وتازه رفتم که تاریخ ومدنی را بخوانم .بعد از سه ساعت درس خواندن از خانه بیرون رفتم تا قدمی بزنم ،ساعت هشت بود ،به پارک نزدیک خانه مان رفتم.باد طوری می وزید که انگار می گفت:" بچه برو خانه ودرست رابخوان ! فردا امتحان داری "و صدای بلند کلاغ ها با صدای باد همراهی می کردو اضطراب من را چندین برابر می کرد .در راه برگشتن به خانه سوال ها و پاسخ ها را مرور می کردم.وقتی به خانه رسیدم ساعت نه بود .شام سبکی خوردم وبا خودم گفتم که  این قدر اضطراب نداشته باش وخوابیدم.صبح روز بعد...

/ 9 نظر / 85 بازدید
مسعود

امتحان مثل امپول زدن ترس اگه هست مال بچهاست ما؟[متفکر]

نبوی

انشای جالب وپر هیجانی بود[گل]

ربولی حسن کور

سلام من که نمیدونم آقاپسر شما چند ساله است اما جالب بود ضمنا من هنوز معنی اون آمار آمار که توی وبلاگم نوشتین نفهمیدم عماد هم میخواد براتون شکلک بگذاره! [سبز][قهقهه][عینک][زبان][زبان]

کدبانوی دیجیتالی

[لبخند][گل]

ادامه میدادید بهتر بود

محمدابراهیمی

بدبود[لبخند]

ساحره جوووووون

اگه میشد ادامه اش بدید عالی میشد من حالا چطوری یه انشای ناقصدرو بدم به معلمم خخخخخخخخخخ