از زمستان تا بهار

از زمستان تا بهار ...شعر عاشقانه ای از نسرین بهجتی ... از کتاب ترا رج به رج بافتم

از زمستان تا بهار
آن چنان دل شکسته و پا شکسته

آن چنان شوریده دل

و دیوانه بودم که

دلم در این دنیا

فقط هوای ترا کرده بود و بس .

ابتدای کوچه برف می بارید

انتهای کوچه از من جوانه رویید

از زمستان تا بهار فقط یک دیدار فاصله بود . . !

/ 9 نظر / 7 بازدید
آشپز20

شعر بسیار زیبایی بود ممنون از حسن سلیقه تان [قلب]

خانم ورزش

آخ جون این دفعه زودتر اومدید نوشتید[ماچ][گل]

نجمه

خیلی قشنگ بود. گلها هم همینطور[بغل]

ژان والژان

نه عزیزمف فقط یه دونه قند باهاش می خورم [بغل]

ژان والژان

انتهای کوچه از من جوانه رویید این تیکه از ژستت رو خیلی دوست داشتم عزیزم [ماچ]

ژان والژان

[بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ]