سه هزارمین کامنت

چند روز است دلم می خواهد بدانم سه هزارمین کامنت را چه کسی می نویسد ؟

خوب معرفی می شود : دوست عزیزم رها پویا  اگر دلتان می خواهد با فیلم های مختلف آشنا شوید حتماً به رها پویا سر بزنید.روزانه هایش هم زیبا هستند.

/ 9 نظر / 4 بازدید
نسرین بهجتی

عزیزم این شعر جدیدم به طرفداری ب ا ب ا ... بابا و چهار حرف نامش بود

یک دوست

عجب آشفتــه ام سامان مـن چيست؟ بگو یارب کنون درمان من چيست؟ مــرا عشق آتشي در جـان نهادست چه مي داند كسي در جان من چيست؟ در ايـــن ره گر نــه سر گردان عشقم سرشك لــعل سر گردان من چيست؟ مــرا ساقــــي دمـادم جام مي داد اگر مــــستي كنم تاوان مـن چيست؟ دلـــم يــغماي آن زلفـست ، گـر نه همـــه شب نـاله و افغان من چيست؟ خــــداوندا تـو داني درد ( سرخي ) بگو یارب کنون درمان من چيست؟ [گل]

رها پویا

ای جااااااانم چه سعادتی برای پونه هم یه همچین کامنتی گذاشته بودم خانوم معلم ممنون از لطفتون

یک دوست

در این کویر گرم و پر عطش به انتظار قطره ای به آسمان آبیت چشم نیاز دوخته ام ببار، ای ابر خسته ی من زشوق رجعتت به این کویر سوزناک روح بهار دمیده ام [گل]

یک دوست

بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است ادعایشان آدمیت کلامشان انسانیت رفتارشان صمیمیت... ... حال..... ... ... من دنبال یکی میگردم که نه آدم باشد... ... نه انسان... نه دوست و رفیق صمیمی تنها صاف باشد و صادق پشت سایه اش خنجری نباشد برای دریدن... هیچ نگوید... فقط همان باشد که سایه اش میگوید صاف و یکرنگ.......... [گل]