ساعت سه یا همان پانزده

به نظر شما می شود از شرکتی که کارمندش ساعت سه به گوشی آدم زنگ می زند تا راجع به نحوه ی ارتباط با خارج از کشور توضیح دهد شکایت کرد؟

/ 3 نظر / 52 بازدید
ریتا

این بیچاره ها از صبح تا شب می نشینند پای تلفن و بتونن یک نفر رو تیغ بزنند و کلاه سرش بگذارند. مبلغ خیلی ناچیزی رو بهشون میدن! اگر نیازی نداشت باور کن طاقت اینهمه بداخلاقی ما ها رو نداشت! من خودم تا حالا چند بار خیلی بد باهاشون برخورد کردم. یه بار یکیشون زنگ ید هرچی گفتم من این محصول رو لازم ندارم هی اصرار کرد که توضیح منو بشنوید گفتم: وقت ندارم بچه کوچیک دارم. آخری گوشی رو گذاشتم روی میز تا برای میز توضیح بده! بعد از چند دقیقه انگار متوجه شده بود سرکاره و قطع کرده بود!

حمید عسکری

سلام ... هیچ چیز دراین دنیا نشد نداره توش ... فقط وقتتون تلف میشه نتیجه ای نداره حداقل تو کشور خودمون [تلفن]

حمید عسکری

سلام ... هیچ چیز دراین دنیا نشد نداره توش ... فقط وقتتون تلف میشه نتیجه ای نداره حداقل تو کشور خودمون [تلفن]