چگونه کلاس پنجم دو پیروز شد؟

یک عده بچه قلدر های پنجم سه ، بچه ضعیف های کلاس ما را می زدند ما هر چی به ناظم می گفتیم گوش نمی کرد.زنگ تفریح قبلی باز هم بچه ها را اذیت کردند .من هم یک نقشه کشیدم دادم بغل دستیم واون هم کپی کرد (از روش چند تا نوشت وکشید)وتوی کلاس پخش کردیم.

زنگ تفریح ما قدبلندها جلوی دید ناظم را گرفتیم بقیه هم منتظر ماندند. طبق معمول به بچه های ما حمله کردند همه ی بچه ها شروع به زدن مزاحم ها کردند وقتی ناظم آمد طبق نقشه ی قبلی ما خودمان را شل می کردیم تا آنها ما را بزنند .زنگ که خورد ناظم برای کاری به کلاسمان آمد و باز هم طبق نقشه همه با هم گفتیم کلاس پنجم  سه، ما را کتک می زنند و  این بار گفت رسیدگی می کنم وچند لحظه بعد از کلاس بغلی صدای دعوای ناظم وبعدش معلمشان می آمد.

اینجا مقادیر فروانی قند توی دل سپهر آب می شد.مامان ،حالا آن که از همه قلدر تر ومردم آزار تر بودما را که می بیند سلام می کند وقتی یک بسته خوراکی می گیرد دستش را جلو می آورد به همه ی ما تعارف می کند.

/ 8 نظر / 5 بازدید
برایت میمانم

مژگان جونم با روياي سبز كودكيهايم ....آپيدم ......بدو بيا منتظرتم ...............[بغل]

برایت میمانم

مژگان جونم با روياي سبز كودكيهايم ....آپيدم ......بدو بيا منتظرتم ...............[بغل]

برایت میمانم

مژگان جونم با روياي سبز كودكيهايم ....آپيدم ......بدو بيا منتظرتم ...............[بغل]

ربولی حسن کور

سلام در مجموع که دعوا کار خوبی نیست اما بد نیست که آدم بتونه از حقش دفاع کنه کاش بعضی ها از پسر شما و دوستانش یاد میگرفتند

مریم

این سپهر و همکلاسی هاش اصولا خوب حال می گیرن. خوشمان آمد. بچه صد در صد به دختر خاله گلش رفته.

حسینی

سلام خانم امینی گل[گل] خسته نباشی

نبوی

مژگان جون بذار این سپهرت فرمانده بشه استراتژی خوبی داره[چشمک]