رفتیم وآمدیم

وقتی پله های  قلعه را دیدیم از بالا رفتن پشیمان شدیم ولی با کمال تعجب بااصرار بچه ها بالا رفتیم بالاخره باجان کندن به سقف رسیدیم وراهنما تاریخچه ی قلعه را برایمان توضیح داد آخرش به صفویه رسید که از آنجا به عنوان زندان وتبعیدگاه استفاده می کردند.آفرین به آن همه خلاقیت!

سپهر می گفت:حسن صباح خیلی با هوش بوده که اینجا را انتخاب کرده .گفتم :اگه باهوش نبود آن همه آدم را ... .آفرین به آن همه هوش!

/ 0 نظر / 5 بازدید