باز هم اسباب کشی

هنوز وسایل را جمع نکردم ولی می دانم به زودی باید اسباب کشی کنیم.

/ 5 نظر / 5 بازدید
عاطفه

ایشاله به سلامتی و دل خوش[قلب]

ترنج

به سلامتی ... ما سه ساله عروسی کردیم و هیچ وقت هم طعم اسباب کشی را نچشیدم از خدا میخواستم که هیچ بار نچشم اما فعلا که توی خونه اجاره ای بست نشستیم و باد هم تکونمون نداده واقعا باید سخت باشه خستگی اش زیاده اما ی نکته مثبتی هم داره و اون هرس کردن اسباب و لوازم به درد نخوره خونه است مثل خونه تکونی دم عید ..... دلم براتون تنگ شده بود جدن [گل]

آنی

به سلامتی خانه اتون اماده شد یا بازم مستاجری؟

زیتون (روان شناسی ازدواج)

سلام میدونی باید چطوری چیزی رایادگرفت میدونی بازشناسی کارآمدترین روش یادگیری است میدونی روش جزوه نویسی چون متحرک نیست قرون وسطائی است ؟ یادگیری اولا باید متحرک باشد تا یادگرفته بشه کارتی متحرک است خلاصه نگاری مثل ناجابجای نیروانتظامی جمهوری اسلامی ایران سبب یادگیری است تکراربافواصل معین موثراست نه فله ای پشت سرهم ودقیقه نود وشب امتحانی ...میدونی برای یادگیری زبان خارجی اول باید زبان مادری راروی کارت نوشت انگلیسی یا ...را پشت کارت و ابتدا زبان مادری رانگاه کرد اگرواکنشش رابلدنبودیم چند ثانیه فکرکنیم بعد اگریادمان نیامد پشت کارت رانگاه کنیم