دستگیره

یه ساختمان که با دیوارهای پیش ساخته ی گچی از هم جدا شده بود.

موقع چای توسالن زیر زمین جمع می شدیم.

کتری می جوشیدو من دستگیره خودمان راپیدا نمی کردم.

یک دستگیره دیگر برداشتم.چای را دم کردم .دستگیره را بالا بردم تا صاحبش آن را ببیند ومثلا اجازه بگیرم .

از اشاره دیگران فهمیدم مشکلی در کار است.والبته از سوختن خودم چون با دستگیره کتری راگرفته بودم وموقع بالا بردن ...

همان شب دستگیره را در اتاق صاحب دستگیره ای که برداشته بودم دیدم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
لیلا

ی بار تو خوابگاه موقع خواب تصمیم گرفتیم چای بخوریم کتری رو گذاشتیم روی گاز اما هیچ کس راضی نشد بره چای دم کنه و کتری همین طوری رو گاز موند تا خود صبح ، صبح وقتی رفتم گاز روشن و کتری سوخته رو دیدم و البته دستگیره هم پیدا نکردم تا کتری رو از گاز بردارم ، آستین بلوزم که خیلی دوستش داشتم برام شد دستگیره . کتری رو برداشتن همانا و آستین و پوست دستم کنده شدن همانا[نیشخند]