دخانیات ضرر دارد!

بعد از مدتها که منتظر عکس وتبلیغات ضد سیگار بودیم چند روز پیش یک قفسه بسیار زیبا در مغازه سرکوچه دیدم که در آن سیگارها راچیده بودند .پرسیدم اسم این چیه؟این همان تبلیغات ضد سیگاره؟ گفتند :خود شرکتش داده.

امروز  بالاخره قوطی های ریه دار را دیدم که در یک ردیف از قفسه ی زیبا چیده شده بود . گفتند :حالا از این نوع سیگارها کمتر می خرند.

/ 3 نظر / 6 بازدید
سمانه

البته این نظر این مطلب نیست یه مطلب جدیده مردى متوجه شد که گوش همسرش سنگين شده و شنوائيش کم شده است. به نظرش رسيد که همسرش بايد سمعک بگذارد ولى نميدانست اين موضوع را چگونه با او در ميان بگذارد. بدين خاطر، نزد دکتر خانوادگىشان رفت و مشکل را با او در ميان گذاشت. دکتر گفت براى اين که بتوانى دقيقتر به من بگويى که ميزان ناشنوايى همسرت چقدر است آزمايش ساده اى وجود دارد. اين کار را انجام بده و جوابش را به من بگو: «ابتدا در فاصله 4 مترى او بايست و با صداى معمولى مطلبى را به او بگو. اگر نشنيد همين کار را در فاصله 3 مترى تکرار کن. بعد در 2 مترى و به همين ترتيب تا بالاخره جواب دهد.» آن شب، همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهيه شام بود و خود او در اتاق تلويزيون نشسته بود. مرد به خودش گفت الان فاصله ما حدود 4 متر است. بگذار امتحان کنم. سپس با صداى معمولى از همسرش پرسيد: عزيزم شام چى داريم؟ جوابى نشنيد. بعد بلند شد و يک متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسيد: عزيزم شام چى داريم؟ باز هم پاسخى نيامد. باز هم جلوتر رفت و از وسط هال که تقريباً 2 متر با آشپزخانه و همسرش فاصله داشت گفت: عزيزم شام چى داريم؟ باز هم

سمانه

ادامه مطلب ارسالی باز هم جوابى نشنيد. باز هم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسيد. سوالش راتکرار کرد و باز هم جوابى نيامد. اين بار جلوتر رفت و درست از پشت سر همسرش گفت: عزيزم شام چى داريم؟ زنش گفت: مگه کرى؟ براى پنجمين بار ميگم: خوراک مرغ! نتيجه اخلاقى مشکل ممکن است آنطور که ما هميشه فکر ميکنيم در ديگران نباشد و شايد در خود ما باشد!

سمیه

مطلب ارسلی جدید چه ربطی به دخانیات داشت لطفا در مطلبی جدید تر توضیح دهید[متفکر][سوال]