/ 3 نظر / 6 بازدید
فریبا

جات خالی !!! تازه فهمیدم چهار شنبه بازار میگوی خوب و ارزونی میارن .رفتم که درست کنم

سمیه

می بینم که عمه خانم خیلی مشتاق شدین درست کردین ما رو هم دعوت کنین دلمون اب افتاد[خوشمزه]

فریبا

سلام خیلی وقت بود به وبت سر نزده بودم پس عکسی که از عدس پلو با میگو خونه ما گرفتی را نداختی (گلایه شوخواری)[عصبانی]