روزهای آخر

 مقاوم سازی

جای شما خالی از بالا تاپایین مدرسه گله به گله کنده شده همه جا پر از خاک وگچ کف نمازخانه وراهرو تپه های خاک مشاهده می شود.وجالب این که امتحان نهایی وداخلی هم برگزار می کنیم.یک چاله در حیاط کنده اند که باید منتظر کامل شدن آن چاله و بردن هم زمان خاک های حیاط و داخل ساختمان باشیم.اگر یک خانم ناظم خاکی گچی توی خیابان دیدید من هستم البته تا آخر شهریور .

/ 0 نظر / 6 بازدید