به دنبال کپک و قارچ و خزه

هر چه یخچال را زیر وروکرده موردی یافت نشد بر روح سازنده ی یخچالمان که به آسانی  چیزی توی آن کپک نمی زند (نمی دانم دینش چی بوده)صلواتی فرستاده وناگهان یک نقطه کپک روی یک شیشه مربا یافتم .مژهشیشه را در جای گرم گذاشته به امید رشد کپک.

در اینجا مینا خانم وارد شده و فرمودند :این کارها چیه ؟خدا این غذا ها (فکر نکنم توی عمرش به مربا لب زده باشد.)را به ما داده تا استفاده کنیم!خیلی کارتان بد است.بعدش هم یک جنگ لفظی روزانه بین فرزندان روی داد.

مینا کتاب علومش را آورد ببیند آزمایش من چقدر خوبه !مامان بیا بخوان!(هنوز سواد خواندنش کامل نشده)آزمایش را برایش خواندم :چند تکه یخ یک اندازه را توی چند لیوان در جاهای مختلف "کلاس" بگذارید ببینید کدامشان زودتر آب می شود.

گفتم :خوب بفرما اینم یخ شما این هم لیوان.

 سری به سوپری سرکوچه زده وگفتم:نان مرجوعی ،میوه کپک زده ،قارچ کهنه  وکلا" مواد گندیده ندارید ؟

نه حاج خانم ما همه ی جنسامون تازه ی تازه اند.

وقتی اصرار من را دیداز توی سطل آشغال یک لیمو شیرین نیمه  گندیده  توی کیسه فریزر گذاشت و تقدیم کرد.بعد گفت :خودتان نان خشک ندارید ؟

گفتم: آخه سنگک یکی هفتصد تومان را کی نان خشک می کند.

از سوپری بیرون آمدم رفتم سنت دیدار با مادر رابه جا آورم که لابه لای موزاییک های جلوی در خانه شان کمی خاک و بله خزه دیدم .هورادیدیم لیسانس زیست شناسی و تدریسش بدردمان خوردنیشخند.فوری به سپهر زنگ زدم با یک چاقو وکیسه فریزر آمد .همانجا هاگدانهای خزه را نشانش دادم .

کلی شیشه های مادرم راگشتم تا مقداری کپک یافتم .(به روح سازنده ی ایرانی صلواتی تقدیم نمودم.)

یک قارچ را لای کیسه فریزر پیچیده و در جای تاریک و مرطوب گذاشتم.

گفتم: حالا اصلا" اگه نبری چی می شه؟

نه! خانممان گفته حتما" بیاورید.

/ 7 نظر / 5 بازدید

مطلب کپکی خوبی بود [خنده]

ر

ادرس یاد رفت

آنی

سلام این معلم ها هم چه چیزهایی سفارش میدن وای فکر کنم منم چند سال دیگه باید دنبال این چیزا بگردم [چشمک]

جوجو

سلام امیدوارم که همیشه شاد ه شاده شاد باشید[گل]