ای که چهل و سه رفت و ...

ای که پنجاه رفت و در خوابی

خوب هنوز تا پنجاه وقت دارم یه کمی دیگه می خوابم ! مثل موقعی که زودتر از زنگ ساعت بیدار می شوی و خوشحال بازهم می خوابی.

من از اون شمع ریزهای روی کیک خوشم می آید ولی دوتا اشکال دارند ، یکی این که با وجود پایه هایی که دارند کیک را شمعی می کنند و دیگر این که چهل و سه تا شمع که با هم روشن کنی خودش یک کوره ی ذوب فلز می شود !

به یاد مامان هم هستم که سال ها پیش در همچین وقتی بدون این که درد داشته باشد به بیمارستان شیر و خورشید همدان رفته تا زودتر زایمان کند و به خانه اش در آبادان برگردد!بعضی دردها از زایمان هم بدترند.

یک تشکر مجدد(بعد از یک سال) از تولدانه به خاطر یادآوری تولدها

/ 21 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نجیبه

سلام تولدتات مبارک انشااله سالیان سال زنده باشید با برآورده شدن تمامی حاجاتتان و همچنین خانه جدید هم مبارک

نیلوفر

سلاااااام با عرض پوزش از تاخير. تولدتون مبارك[گل] هميشه لبتون خندون و دلتون شاد باشه

زیتون

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

زیتون

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

زیتون

[گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب] [گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب] [گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب] [گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک][گل][قلب]

زیتون

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

زیتون

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

زیتون

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

نجیبه

سلام ، خوبی من همیشه به یاد شما هستم منتها توفیق دیدار شما عزیزان را نداریم به خانواده سلام برسان خیلی دلم برات تنگ شده