تابستان

تابستانزمستان که می شود.دلمان برای تابستان تنگ میشود.تابستان برای زمستان...

/ 1 نظر / 4 بازدید
معصومه مدیری دلشاد

درود بر استاد عزیزم خانم امینی وبلاگتان زیبا بود.شاگردان شما در (جزیره) رزن صمیمیت نگاهتان و صفای قلبتان را هرگز فراموش نمی کنند .ارادتمند همیشگی تان [خداحافظ]