نمایشگاه بهاره

تقریبا" پنج ساعت سر پا بودیم خرید هم کردیم.ولی چیزی که از همه بیشتر مرا تحت تاثیر قرار دادخوابیدن روی  زیرانداز وگاز پیک نیک و دیگ زود پز در درحال فس فس همشهری ها از اولین ساعات شروع نمایشگاه در فضای سبز آنجا بود. وسط یه نمایشگاه هیچی مثل گوشت کوبیده مزه نمی ده.

/ 0 نظر / 7 بازدید