گل ابریشم

نثار پارکها می کند.کنار بعضی بزرگراه هاهم دیده می شوند. برگهایش شکل قلب است .صدها قلب سبز نثار رهگذران کرده اند. صدها روی زرد که دستان قرمزشان را به سوی رهگذران دراز کرده اند.فقط حیف که فصلی است. خسته می شودمدتی استراحت می کند ودوباره شروع می کند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
لیلا

ای صورت تو آیه و آیینه خدا حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو.... همه گلها ی طرف ، گل افتاب گردان ی طرف ..اما اینم گل ابریشم هم خیلی قشنگه [چشمک]

برومند

میگم هوش و استعداد ارثی.