سنجش تحصیلی

امروز از ساعت ٨تا١١صبح توی صف ومشغول کار های سنج تحصیلی مینا خانم بودیم.بالاخره پرونده بهداشتی حاضر شد.نمی دانم به چند نفر گفته بودند که ٨صبح بیستم مرداد بیایندولی خوب شلوغ بود!فکر کنم اگه از یک ماه پیش هم وقت نگرفته بودم فرقی نمی کرد .

/ 3 نظر / 6 بازدید
کیامهر

ورود شما را به جرگه خس و خاشاک تبریک عرض می کنم به خدا محمود جان و خدایش از شما راضی تر خواهد بود اگر همان حلوا و ترشی فلفل را بیاموزید دست از تشویش اذهان عمومی بردارید