نیلوفر آبی

 

 

چرا به نیلوفر آبی می گویند لاله آبی ؟وبه شقایق لاله؟

                                                          

نیلوفر آبی       

/ 1 نظر / 5 بازدید
آمد

فکر کنم به خاطر شبیه بودنشون به لاله اینطوری صداشون می کنند .