پارک و پول

الان چند شبه پارک بی پارک چرا؟

چون شهرداری پول برق پارک را نداده اداره برق هم برق پارک را قطع کرده .

/ 2 نظر / 6 بازدید
برایت میمانم

نازی بمیرم براتون.[ناراحت] عوضش من به جاتون هر شب پارک و رودخونه پس جاتو خالی میکنم تا برق پارکتون بیادش[قلب][گل]

کیامهر

دلم برای بوی خوش اینجا تنگ شده بود سلام رییس قوه غذاییه آینده