موادلازم:موسیرورقه خشک شده   سرکه سفید   نمک   آب جوش

طرز تهیه:آب جوش را روی موسیر ریخته وقتی سرد شدتابیست وچهار ساعت آب سرد رویش می ریزیم وعوض می کنیم سپس در آب کش ریخته نمک ریخته وقتی آبش رفت درشیشه ریخته آنقدر سرکه می ریزیم تا کاملا"رویش را بگیرد.دریخچال می گذاریم تا موسیرها سفیدشوند.