موادلازم: موسیر   نمک    سرکه سفید

طرز تهیه:موسیر تازه را برش های طولی می دهیم تا هرموسیر متوسط تبدیل به پنج یاشش ورقه شود.جوانه وسط آن را در می آوریم و آنها را در یک ظرف بزرگ آب سرد می ریزیم ودر جای خنک قرار می دهیم .روزی چند بار این آب را عوض می کنیم تا تندی زیاد موسیر کم شود.حدود یک هفته این کار را ادامه می دهیم.(باید مواظب باشیم در جای خنک باشدو روی موسیرهالکه ظاهر نشود)موسیر ها را در صافی ریخته روی آنها نمک می پاشیم وقتی آب آنها رفت درشیشه ریخته وسرکه ی سفید را روی آنها می ریزیم تاکاملا"رویشان را بگیرد. شیشه را در یخچال می گذاریم وقتی موسیر ها کاملا" سفید شدند ترشی آماده است.