امروز در راه برگشت به خانه درباره تابستان ها وخانه های قدیمی و... حرف می زدیم وقتی گرمای آبادان را پشت سر می گذاشتیم ازتنگه فنی که رد می شدیم شیشه ماشین را پایین می کشیدیم وهوا را تا آخر فرو می بردیم .تمام راه تاهمدان زیبا بود. فکر نمی کنم سالهایی که جنگ زده بودم وهمدانی شدم به اندازه یکی از آن تابستانها از همدان لذت برده باشم وحتی حالا که تابستان به همدان می رویم.

یکی از خاطرات من درست کردن قوت بود .یک روز عصر نان خشکه های ته سفره  راکه قبلا"جمع کرده بودیم بادسته سرکو ( باکسر سین دسته هاون سنگی ) می کوبیدیم .پونه هایی که از کنار رودخانه چیده بودیم باکمی سبزی خوردن وپیاز خرد می کردیم.پنیر وآب پنیر وروغن حیوانی را به نان خورده ها اضافه می کردیم وبادست ورز می دادیم تا چسبنده می شد بعد به آنها شکل می دادیم تا تقریبا"به شکل لقمه دوک مانندی البته به اندازه دستمان در می آمد .بعضی هاسیب زمینی وتخم مرغ آب پز هم به آن اضافه می کنند.بعد توی حیاط ازخودمان پذیرایی می کردیم.

مواد لازم:نان خشک کوبیده 2لیوان     پنیر به مقدار دلخواه (100گرم)  آب پنیر نصف لیوان   سبزی خوردن خرد شده 1قاشق سوپخوری      پیاز متوسط 1عدد روغن حیوانی یا کره    1قاشق غذا خوری