باور کنید این روزها سر ظهر که قطر تهران را طی می کنم وبه خانه بر می گردم غذایی که صبح برای بچه ها پختم راکنار می گذارم وبه ماست وخیار وآب دوغ و... می پردازم.

مواد لازم :ماست 1لیوان  دوغ 3لیوان   سبزی خوردن 5/0کیلو (درصورت تمایل شبد وسیر هم اضافه می کنیم.)   خیار 4عدد   مغز گردو بادست خردشده  5/0لیوان   کشمش پلویی شسته وپاک شده 5/0لیوان  نمک به میزان دلخواه   نان لواش خشک خردشده 2لیوان   یخ به مقدار دلخواه

ماست را با کمی نمک هم می زنیم پوست  خیار را گرفته خرد کرده به ماست اضافه می کنیم.سبزی راشسته خرد می کنیم  با کشمش وگردو به مواد بالا اضافه می کنیم.همه ی مواد را هم می زنیم.نان ودوغ ویخ را اضافه کرده وهم می زنیم.