این هم انشای سپهر راجع به موضوع روز:

اگر  رئیس جمهور بودم !

اگر من رئیس جمهور می شدم پول را بی ارزش می کردم.یعنی همه چیز را مجانی می کردم .مثلا"...  .یک دخترو پسر که با هم ازدواج می کردند مجانی یک خانه می گرفتند.مادرم می گوید این طرح تو اشکال دارد چون ممکن است بعضی ها کلک بزنند یا...من برای این مشکل هم راهی دارم ...هر کس مقدار معینی در روز خرید کندو...من پایتخت ایران را همدان می کردم چون من در همدان به دنیا آمده ام . من در هر شهر 1000مجموعه ورزشی بین المللی می ساختم.من خودم به تنهایی به تک تک خانه های ایران می رفتم و کشف استعداد فوتبال می کردم .من در همه ی شهر ها متروی هوایی احداث می کردم.

حالا که این همه فک زدم به من رای بدهید...