الان دو روزه که می خواهیم مبل های قبلی را بفروشیم به هر سمساری که زنگ می زنیم می گن عکس مبلها را با تلگرام بفرستید ما هم می فرستیم خلاصه تکنولوژی درحد عالی! می گویند این مدل قدیمی شده یا کمتر از یک دهم قیمتش پیشنهاد می دهند. 

 به همسرم می گویم اگر این مدل قدیمی شده چرا توی بازار باز هم از این ها بود ؟

اصلا چطور است مبل جدید ها را به این ها تقدیم کنیم خیالشان راحت شود.

آخرش به این نتیجه رسیدم خرید مبل بیشترین سودش به سمساری ها می رسد.