بعد از فوت مادرم دنبال یک سرگرمی می گشتم . من اهل زیورآلات نبودم ولی نمایشگاه زنان و تولیدات ملی پارک گفتگو من را به طرف ساخت زیور آلات هل داد.یعنی اونجا با خانم ناطقی آشنا شدم و یک دفعه دیدم سر کلاس نشستم و یکی از بهترین سرگرمی هایم شده ساخت زیور آلات .

هنوز هم با علاقه آشپزی می کنم ولی از عکس گرفتن و آپلود کردن فعلاً خبری نیست.