اول رسیدن ماه رمضان را تبریک می گویم و سعی می کنم پست آشپزی نگذارم .

 یکی از سختی هایی که توی این ماه باید تحمل کنم بو نکردن است!

بوی چای ،بوی پیاز داغ ،بوی برنج در حال دم کشیدن ،بوی ادویه های جورواجور که وقتی در کابینت را باز می کنم دلم برایشان غش می رود ،بوی لباس های تازه شسته شده و حتی گاهی لباس های شسته نشده ی بچه ها! بوی خانه مان وقتی از بیرون می آیم.

راستش را بخواهید من خیلی از مراحل آشپزی را از بویشان تشخیص می دهم. حالا نگران نباشید افطارتشریف بیاورید غذا قابل خوردن است.