سلام

خوب بعد از چند وقت نوشتن سخت است . به همه ی دوستان سال نو را تبریک می گویم و امیدوارم امسال همه سوار اسب آرزوهایمان شویم و به خواسته هایمان برسیم.

این کارت تبریک مینا برای من بود:

سفره ی هفت سین:

امسال فقط زحمت کشیدم و سوهان عسلی درست کردم که دستورش  این جاست:

سوهان عسلی 

این هم مراحل پخت سوهان عسلی (توضیح در لینک بالا)