وقتی مراسم خواستگاری و بله برون و اینا تمام شود . نوبت بردن نشان که قبلاًیک حلقه انگشتر و یک قواره پارچه و در شهر ما همدان یک کله قند به خانه ی دختر می شود .حالا هرکسی دلش بخواهد چیزهای دیگری مثل لباس زیر و شیرینی و...  اضافه می کند.و بعد از امضای قرارداد اولیه کله قند شکسته می شود و به این ترتیب اسم مراسم نامزدی "قند شکستن "می شود.

قبلاً همین قند را موقع عقد سر عروس خانم و آقا داماد می ساییدند ولی حالا کله قند های ظریف ترو کوچک تری را استفاده می کنند تا زندگی شیرین شود."قند سابیدن"

بعد از عقد خانم های خانواده ی عروس سر این قند را با لباس و ...به خانه ی داماد می برند.که به آن " سرقند بردن "می گویند.

فردای روز عروسی یعنی پاتختی یا موقع به دنیا آمدن بچه ی اول از همین قند استفاده کرده با آرد و روغن و آب ،قیماق (شبیه حلوای شل)درست می کنند.شاید هم بشکنند و در قندانشان بریزند یا آن قدر نگه دارند تا بخت بچه ی بعدی باز شود.یا...

جای شما خالی ما فعلاً تا مرحله ی قند شکستن یکی از بچه های فامیل پیش رفتیم و امیدواریم بقیه ی مراحل هم به خوبی و خوشی پیش برود.