قرار بود بقیه ى هزینه ى پروتز را بیمه ی دی بعد از این که تامین اجتماعی داد؛ بیمه ی تکمیلی ( دی) بدهد امروز که رفتم و نوبت گرفتم و نوبتم شد فرمودند برو پیش رییس چون بعد از پنج ماه هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود! 

پیش رییس رفتم گفت بعد از پنج ماه هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود و شما بایدقبلا اقدام می کردید .

من گفتم کجا اعلام کرده بودید؟

 گفتند کانون بازنشستگان. 

خلاصه من از همین جا اعلام می کنم ما که نگرفتیم شما هم ان شاء الله اصلا قسمت تان نشود که بگیرد ولی اگر خواستید قبل از پنج ماه بگیرد.