اگر پنج سال دیگر زنده بمانم نیم قرن عمر کرده ام.وقتی بیست و پنج ساله شده بودم خیلی احساس جالبی بود ربع قرن زندگی کردن !  

به امید سال های بهتر برای همه .

این هم رولتی که تبدیل به کیک  شد.