کافی است یک ظرف سنگین کثیف مثل دیگ زودپز ، ماهی تابه ی چرب سرخ کردن ماهی یا شیرجوش استیل که ته گرفته برای خیس خوردن توی سینک ظرف شویی باشد تا بقیه ی ظرف ها هم گرفتار عقوبت شوند و شستنشان هی به تاخیر بیفتد.حالا فکرش را بکنید دو سه تا از این ها باشند و آدم حاضر شود دو دور اجاق گاز را پاک کند ولی رویش را از ظرف شویی برگرداند.خوب بالاخره که چی ! مشغول شستن می شوی .حالا هر چی فکر مزخرف هست به سراغت می آید.مثلاً سوال بچه ات که پرسیده بود مامان من چه کار کنم بعضی ها با تقلب همه ی نمره هایشان بیست می شود ولی من با درس خواندن بدون تقلب نمی توانم همه را بیست بگیرم؟ بعد هر چی از تقلب می دانی جلوی چشمت ردیف می شود.از زمان دانش آموزی خودت تا مراقبت های امتحانی وتا ...

ظرف تمیز زیرآب برق می زند و به خودت می گویی فکرهای مزخرف بسه !