بعد از پست یخچالی قبلی ، در این غروب پاییزی روز جمعه درحالی که به نان و پنیر سفید یا همان پنیر چی بود ؟ آلفا ، بتا ، شاید هم دلتا یا یک چیز تا ی دیگر فکر می کنم ، با خودم می گویم که خواندن چنین کامنتی چه نعمتی است!

از آنجا که سال هشتاد و هشت یک پست راجع به آش کشکک اینجا نوشتم و حالا همچین کامنتی برایم گذاشته شده ، با این که آن قدر "پنگال، پنگال" کرده ام که حتماً آش را با چنگال خواهم خورد ، این خطر بزرگ را به جان خریده و قسمتی از کامنت را برای شما می گذارم باشد که رستگار شوم.بقیه اش را خودتان از نظرات همان پست بخوانید.:

وای شما اینجوری کشکک درس میکنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کشکک باید با لوبیا قرمز باشه نه نخود. مگه اونجا برره است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من راس میگم بپر30 همه راهنماییت میکنن. ما تو کشور مدال طلای کشکک داریم . هرسالم کشککمون میره وا3 جام جهانی
اره همینطوره زود باش این پستتو پاک کن تا بت نخندیدن
فک کنم اونقدیم جنبه داری که این نظرو نمایش بدیقهقهه