تا حالا پیش خودتان فکر کردید خالی شدید؟ مثل یک یخچال که هفته ها کسی چیزی تویش نگذاشته و فقط خوراکی هایش را خورده اند!اگر هم چیزی توی شیشه ها و ظرف های در بسته اش هست ، به درد بچه های شیطانی که از بیکاری می خواهند سرشان را با یخچال گرم کنند،نمی خورد.