جلوی شبستان نمایشگاه کتاب غرفه ی آتش نشانی بود که محل ثبت نام آتش نشان داوطلب بود.کلی با خانم هایی که آن جا بودند راجع به آتش نشان داوطلب صحبت کردم.چهل ساعت آموزش شامل استفاده از ماشین آتش نشانی و فوریت های پزشکی و... بود .یک راهنمای ایمنی در خانه هم گرفتم که نوشته از شومینه برای گرم کردن خانه استفاده نکنید و یک وسیله ی هشدار دهنده برای آتش سوزی و یکی دیگر برای هشدار مونو اکسید کربن بخرید و ... گرفتم.و باز حرف می زدیم که...

با دیدن شرط سنی هجده تا چهل سال خندیدم و گفتم :من که چهل و چهار سالمه !

دیروز توی آزمایشگاه به مسئول پذیرش گفتم : حالا باید سن واقعی ام را بگویم یا کمتر؟

گفت: کمتر بگو شاید این جا خواستگار پیدا بشه .گفتم :نه به دردم نمی خوره بنویس چهل و چهار!

یعنی خانم ها سن شان را فقط به خاطر خواستگار کمتر می گویند؟!

شما که از سی سال گذشته اید ،سن تقویمی تان را باور می کنید؟