این نوشته ها فقط خاطره نویسی است و هیچ مبنای علمی ندارد.

کتاب لیلی ومجنون را خریده ام .مینا می گوید لیلی شاهزاده بوده ؟

نه !نمی دانم.(راستش از بس به بچه ها می گویم:"نمی دانم "یا "باید راجع به آن تحقیق کنی یا کنیم" خسته شدم.سوال هایی که هیچ وقت به آن ها فکر نکرده ام . اولین بار فلان چیز را کی و کجا کشف یا اختراع کرد ؟ فلسفه ، سرگذشت اساطیر یونان ، معنی هرچی اسم روی کره ی زمین هست و...)

شاگرد به اسم لیلا زیاد داشتم .لیلا مربوط به دوره ی خاصی نیست.همه زمان ها و مکان ها لیلا دارند.یک روز موقع تدریس دانش آموزی را دیدم که ته کلاس مثل گندم برشته بالا و پایین می پرید.مبصر کلاس از همه شیطون تر !توی مدرسه یک دانش آموز فعال از همه نظر و توی خانه یک بچه ی کوچولو که هر شب مامانش مسواکش را چک می کرد که مسواک زده یا نه ؟ او هم فقط مسواک را خیس می کرد که مادرش فکر کند مسواک زده.خلاصه این لیلا خانم با توانایی های بسیار بعضی جاها خودش را نشان می داد و بعضی جاها مثل یک فنر بسته به زور جمع نگه داشته می شد.

یک لیلا هم دارم ،خوب اول از نوع همکار بود و حالا دوست.  هرچه من گفتم :" رفتنی ام و با من دوست نشو گوش نکرد ."این لیلا هم توانایی های زیادی دارد بعضی از آن ها را استفاده کرده و خیلی ها را هم به زور جمع کرده و با اصرار زیاد استفاده نمی کند.

لیلا هایی که من می شناسم صمیمی ،کودک درون فعال،با هوش و دوست داشتنی هستند.