یه دیواره که پشت اون هیچی نداره.یه جا پر از دیوارهایی که پشتش خالی است.

این دفعه رفتیم شهرک سینمایی .اگر خواستید بروید آدرسش جاده ی مخصوص کرج جنب سایپا.به رفتنش می ارزد.برای بچه ها هم جالب است.

بلیط ورودی نفری هزار تومان .قیمت نهار در گراند هتل هم قابل تحمل است هر چند که بوی دیزی رستوران سنتی هزاردستان هم وسوسه کننده بود.