پنج شنبه بالاخره جشن تکلیف مینا برگزار شد.

از ساعت نه ونیم تا یک با هم توی مدرسه بودیم.اول تلاوت قرآن ،مراسم دف زنی ، سرود بچه ها هر کلاس جدا ، نماز شکر ، سوگندنامه ،گرفتن کادو و پذیرایینیشخند

به مینا گفتم:از این به بعد باید به جز نماز خواندن و ... مواظب باشی غیبت هم نکنی .

مینا گفت :غیبت چیه ؟

گفتم :غیبت یعنی پشت سر کسی حرفی بزنی که خوشش نیاید .

مینا گفت: چه قدر سخته !

گفتم :آره این از همش سخت تره!