سال نو میلادی مدتی است که شروع شده.برای خیلی از مردم دنیا ممکن است خیلی هیجان انگیز و شاد باشد ، من به همه ی آنها تبریک می گویم.

اما برای من یک معنی مهم دارد موقع خرید به تاریخ انقضای مواد نگاه کنم یا به سختی تاریخ انقضای دارو را از روی بسته ی آن پیدا کنم که قبل از 2012 نباشد.

راستی کسی می داند چرا تاریخ انقضای روی ورقه های قرص اینقدر نا مشخص و رمزی است؟!