با دیدن عکست فکر می کنم مادربزرگ شده ام.چه قدر شبیه مادر و خاله ات هستی!

امیدوارم اخلاق و صفاتت هم به آنها رفته باشد.

من تا حالا شاگردی به باوفایی مادرت نداشته ام.کسی که هنوز هم تاریخ تولد من به یادش مانده و بعد از این همه سال من را یاد می کند.حالا هم که عکس شما را برایم فرستاده است.

دلم را آب کردی، آب نبات!