من آشپزی را خیلی دوست دارم و از آن لذت می برم ولی یک کار است که از آن متنفرم .

"خرد کردن گوشت ".به نظر من گوشت در هر غذایی باید اندازه ی متفاوتی داشته باشد و من حتماً این اندازه ها را رعایت می کنم و باید خودم انجامش دهم. گاهی وقتی چاقو را روی گوشت می کشم احساس می کنم یک قسمتی از بدن یک جاندار دارد بریده می شود ، من اجازه ی این کار را دارم ؟ آرزو می کنم هر چه سریع تر این کار تمام شود ، گاهی هم به یاد کلاس های تشریح جانوری و قورباغه ها و کبوترهای نخاعی شده می افتم.

تعجب می کنم چه طور به راحتی حیوانات زنده را تشریح می کردیم و با خودم می گویم وقتی سر کلاس برای بچه ها قورباغه را تشریح می کردم چه قدر در یادگیری مطالب درسی کمک شان می کرد و به اندازه ی جان یک قورباغه ارزش داشته یا نه ؟