یک وبلاگی هست به اسم تولدانه که اسم من هم آنجا هست تاریخ تولد وبلاگ نویس هایی دلشان خواسته آنجا پیدا می شود بعد هر کس حوصله داشته باشد به آنهایی که تولدشان است تبریک می گوید و خلاصه فکر می کنی یکی یا چند نفر هستند که بودن یا نبودنت برایشان مهم است هرچند مجازی.ایجاد این وبلاگ و بیشتر زحماتش کار کیامهر باستانی یا بابک اسحاقی صاحب وبلاگ جوگیریات است .هر وبلاگ نویسی که دوست داشته باشد می تواند آنجا عضو شود و لوگوی تولدانه را توی وبلاگش بگذارد.

چند وقت است که دلم می خواهد یک موضوع خوشحال کننده اینجا بنویسم ولی انگار نه انگار این مغز ما جواب نمی دهد .