من ضمن تقدیر و تشکر از خودم که خیلی آدم خوبی هستم ! از مادرم که من را در این ماه به دنیا آورد هم متشکرم. راستی اگر من نبودم چی می شد ؟  فکر کنم یکی دیگه به دنیا می آمد .

کم کم مدرسه ها باز می شوند و من باز هم ته دلم غنج می رود که برای سومین بار این اول مهر به من  باز نشسته مربوط نیست . البته به عنوان یک مادر ، بچه ها مدرسه می روند و درس و مشق شان شروع می شود .از همین جا برای همه آرزوی سال تحصیلی خوب و پر باری را می کنم.