دوازده جلسه آموزشی ش تمام شده و هنور کنار استخر می ایستد و جرات نمی کند توی آب بپرد مادرش می گوید: وقتی ثبت نام کردم گفتند آموزش تضمینی و و مگر آموزش شنا چیزی جز ریختن ترس بچه دارد؟

دیروز که برای همراهی مینا رفته بودم دیدم که مربی از پشت گرفت و پرتش کرد وسط آب و او دست و پا می زد تا شنا یاد بگیرد.یعنی این پرت کردن جزو رسومات این مربی است.

مینا هم میله ی کنار استخر را ول نمی کند .او هم از این که وسط آب پرتش کنند می ترسد.چند شب پیش گفتم مهم نیست که شنا یاد بگیری یا نه برو توی آب و از آن لذت ببر کلی هم ادا درآوردیم و خندیدیم ولی باز هم صبح دل شوره داشت و آرزو می کرد مربی اش نباشد.