نصف استکان را را آب جوش ریخته با شکر یا نبات سفید یک محلول غلیظ آب شکر نزدیک به اشباع درست می کنیم چای بدون تفاله را آرام آرام از کنار استکان روی آن می ریزیم.

وبلاگ بعضی از دوستان برایم باز نمی شود مثل ترنج.چه کار باید بکنم؟