خداحافظ اردیبهشت ماه

اردیبهشت 90 همدان

سلام بر خرداد ماه تولد مینا